Дом ученика средњих школа Врање

Дом ученика средњих школа Врање је васпитно – образовна установа са више-деценијском биографијом. Формиран је давне 1918.године као Американски дом за српску ратну сирочад. Мењао је локације и углавном радио у неадекватним условима, а 1981. године почиње са радом у новоизграђеним објектима.
Данас је Дом васпитно – образовна установа у којој су створени оптимални услови за васпитање и образовање, културно – забавну делатност и физичку рекреацију, као и смештај и исхрану 170 средњошколаца и 130 студената. Мото нашег Дома је:
"Наш Дом је облак, облак бели,
У њему весела мудрост језди,
У Дому су се облаци срели
и наставили пут ка звезди!"