Дом ученика средњих школа Врање

Библиотечка секција

Библиотечка секција


Домска библиотека обезбеђује писане изворе (књиге, часописе, речнике, лексиконе, енциклопедије) потребне васпитаницима за брже и лакше усвајање и проширивање знања.
Основни циљ рада библиотечке секције Дома је афирмација књиге и приближавање извора знања и средстава учења ученицима и студентима.

Радом секције руководи васпитач – библиотекар: Трајковић Јована

АКТУЕЛНОСТИ