Дом ученика средњих школа Врање

Управа: 017-422-035 Директор: 017-411-692 Васпитачи: 017-416-225
Aдреса: Моше Пијаде 41, Врање
EMAIL: domucenikavr@mts.rs