Дом ученика средњих школа Врање

Ликовна секција

Ликовна секција


Циљ секције је развијање креативног естетског односа ученика, према средини у којој живе. Радом у овој секцији ученици своје слободно време проводе осмишљено и креативно развијајући осећај за естетику.

Области секције су:
- сликање
- графика
- цртеж
- вајарство
- уметничка фотографија

Радом секције руководи васпитач: Русимовић Дејан

АКТУЕЛНОСТИ