Дом ученика средњих школа Врање

Секција за модерни плес

Секција за модерни плес


Секција за модерни плес све више налази места у интересовању младих као важан елемент у креирању слободног времена и има за циљ систематско развијање и неговање интересовања ученика за естетским вредностима и праћење збивања у модерној ритмици.
Циљ ове секције је и да кроз усмерене активности подиже физички и духовни ниво младих.

Задаци:
- увежбавање ритмичких нумера
- наступи на одређеним манифестацијама и такмичењима – журке, прославе, домијаде

Радом секције руководи васпитач: Тања Величковић и Јована Трајковић.

АКТУЕЛНОСТИ