Дом ученика средњих школа Врање

Стрељачка секција Стрељачка секција Стрељачка секција

Стрељачка секција


У рад ове секције укључиће се ученици који имају склоности и интересовања да се баве овим спортом. Гађање ће се обављати искључиво ваздушном пушком у професионалној стрељани уз максималне мере безбедности и учешће стручног лица из области стрељаштва.
У току године одржаће се више појединачних и екипних такмичења у сарадњи са другим домовима на региону, обзиром да је стрељаштво једна од спортских дисциплина на Домијади.
Такође се планирају такмичења из ове дисциплине и на регионалном, односно републичком нивоу.

Радом секције руководи васпитач: Митић Срђан

АКТУЕЛНОСТИ