Дом ученика средњих школа Врање

Правилник за јавне набавке

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ – уља за ложење, мазут средњи С 2/Д/588-2019

Јавни позив


Конкурсна документација


Измена конкурсне документације


Питања и одговори за јавну набавку 2/Д/588-2019


Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – радови –молеро – фарбарски бр. 1/Р/500-2019

Јавни позив


Конкурсна документација


ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – канцеларијски материјал број 4/Д/437-2019

Јавни позив


Конкурсна документација


Питања и одговори за јавну набавку 4/Д/437-2019


Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – намирница за исхрану за 2019 годину број 1/Д/357-2019

Јавни позив


Конкурсна документација


Питања и одговори за јавну набавку 1/Д/357-2019


Одлука о измени и допуни конкурсне документације


Измена конкурсне документације

Питања и одговори за јавну набавку 1/Д/357-2019


Одлука о додели уговора 1


Одлука о додели уговора 2


Одлука о додели уговора 3


Одлука о додели уговора 4


Одлука о додели уговора 5


Одлука о додели уговора 6


Одлука о додели уговора 7


Одлука о додели уговора 8


Одлука о додели уговора 9

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – хемијска средства број 5/Д/340-2019 партија 1 поновљени поступак

Јавни позив


Конкурсна документација


Одлука о додели уговора


Одлука о додели уговора партија 1

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – хемијска средства број 5/Д/340-2019

Јавни позив


Конкурсна документација


Одлука о обустави поступка јавне набавке мале вредности


Одлука о додели уговора


Одлука о додели уговора 1

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА БРОЈ 3/Д/241-2019

Јавни позив


Конкурсна документација


Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ, МАЗУТ СРЕДЊИ С бр. 2/Д/583-2018

Јавни позив


Конкурсна документација


Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – хемијска средства број 5/Д/498-2018

Јавни позив


Конкурсна документација


Измена и допуна конкурсне документације


Јавни позив за подношење понуда


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


Додатно појашњење конкурсне документације


Измена и допуна конкурсне документације


Питања и одговори за јавну набавку 5/Д/498-2018


Обавештење о продужењу рока за подношење понуда


Јавни позив


Одлука о додели уговора 1


Одлука о додели уговора 2

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – радови –молеро – фарбарски бр. 3/Р/477-2018

Јавни позив


Конкурсна документација


Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – радови – инвестиционо одржавање у ресторану,санација ходника, магацина и пекаре бр. 2/Р/446-2018

Јавни позив


Конкурсна документација


Измена конкурсне документације


Одлука о измени конкурсне документације


Конкурсна документација


Позив за подношење понуда


Обавештење о продужењу рока


Одлука о додели уговора - I партија


Одлука о додели уговора - II партија


Одлука о додели уговора - III партија

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - услуге – одржавања уређаја, инсталација опреме за потребе Дома ученика средњих школа у Врању 1/У/399-2018

Јавни позив


Конкурсна документација


Одлука о закључењу оквирног споразума - I партија


Одлука о закључењу оквирног споразума - II партија

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА– намирница за исхрану за 2018 годину БР. 1/Д/208-2018

Јавни позив


Конкурсна документација


Одлука о измени конкурсне документације


ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ЗА 1/Д/208-2018, ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – НАМИРНИЦЕ ЗА ИСХРАНУ ЗА ПОТРЕБЕ ДОМА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ВРАЊУ


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА


Измена конкурсне документације


Одлука о измени конкурсне документације


Нови јавни позив за набавку БР. 1/Д/208-2018


Питања и одговори за јавну набавку 1/Д/208-2018


Одлукe о додели уговора за јавну набавку бр. 1/Д/208-2018


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – добара канцеларијски материјал број 4/Д/160-2018

Јавни позив


Конкурсна документација


Одлука о додели уговора


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – добара електричне енергије број 3/Д/138-2018

Јавни позив


Конкурсна документација


Одлука о додели уговора


ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/Д/825-2017


Обавештење о продужењу рока


Нови јавни позив


Јавни позив


Конкурсна документација


Одлука о додели уговора

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – УЉА ЗА ЛОЖЕЊЕ, МАЗУТ СРЕДЊИ С ЈНМВ 2/Д/690-2017


Јавни позив


Конкурсна документација


Одлука о додели уговора


Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА САНАЦИЈУ КУХИЊЕ ЈНМВ 2/Р/470-2017


Јавни позив


Конкурсна документација


Обавештење о измени конкурсне документације


Измењена конкурсна документација


Одлука о додели уговора

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА САНАЦИЈУ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА 1/Р/461-2017


Јавни позив


Конкурсна документација


Обавештење о измени конкурсне документације


Измењена конкурсна документација


Друго бавештење о измени конкурсне документације


Други пут измењена конкурсна документација


Одлука о додели уговора