Потписивање уговора обавиће се од 10h у Конференцијској сали Дома.
    Приликом потписиванја уговора потребно је припремити:
  • Очитану личну карту пунолетног лица које потписује уговор
  • Лекарско уверење о општем здравственом стању не старије од 15 дана од дана усељења и Оверену фоктокопију Извода из матичне књиге рођених
  • Уплатницу за станарину за месец септембар на жиро-рачун Дома 840-94667-46 са моделом и позивом на број 97 02-7421211 у износу од 5.358,00 динара
  • Накнада за нову ученичку картицу износи 700,00 динара
  • Накнада за обнову ученичке картице која је истекла износи 250,00 динара
Усељење у Дом је од 12h

Контакт

Моше Пијаде 41
Врање, Србија

Телефон: 017 422 035 E-mail: domucenikavr@mts.rs

Пратите нас