• Место где будућност почиње

  • Први еколошки Дом у Србији

Дом ученика средњих школа Врање

Дом ученика средњих школа Врање је васпитнa установа са вишедеценијском биографијом. Формиран је давне 1918. године као Американски дом за српску ратну сирочад. Мењао је локације и углавном радио у неадекватним условима, а 1981. године почиње са радом на новој адреси, где се и данас налази у улици Моше Пијаде 41.
Данас је Дом васпитнa установа у којој су створени оптимални услови за васпитање и образовање, културно – забавну делатност и физичку рекреацију, као и смештај и исхрану 200 средњошколаца и 100 студената.

Директор Дома

Госпођа Маја Ђорђевић, дипломирани економиста, именована је за в.д. директора Дома дана 05.11.2019. године.
Госпођа Маја Ђорђевић залаже се за континуирани напредак и развој установе у складу са потребама корисника.

Контакт

Моше Пијаде 41
Врање, Србија

Телефон: 017 422 035 E-mail: domucenikavr@mts.rs

Пратите нас