Један од највећих проблема у Дому је усмеравање ученика на квалитетно провођење слободног времена. Управо Секција за мали фудбал, у оквиру Дома, ангажује децу у слободно време, како би им домски живот био у потпуности организован. Путем секције ученици се припремају и за Регионално и Републичко такмичење Домова - "Домијаду".
Секција има искључиво рекреативни карактер и усклађује се са радом других секција.

Радом секције руководе васпитачи Славица Крстић, Весна Нисић и библиотекар Душан Антић.

Контакт

Милунке Савић 41
Врање, Србија

Телефон: 017 422 035 E-mail: domucenikavr@mts.rs

Пратите нас